معرفی مجموعه اسکیپ ویژن

اتاق فرار گنج مردگان

اتاق فرار گنج مردگان، اسکیپ رومی فوق هیجانی است و از لحاظ دشواری جزو دسته بازی های نسبتا سخت قرار میگیرد. این اتاق فرار ژانری ترسناک داشته و محدودیت سنی برای ورود به آن +16 سال میباشد. البته این اسکیپ روم، برای کسانی که به اتاق فرارهای ترسناک علاقه ای ندارند، به صورت معمایی نیز قابل اجرا میباشد. مدت زمان این اتاق فرار یک ساعت میباشد، بنابراین توصیه میشود با گروهی همراه شویدکه تحمل ترس بالایی داشته و هوش کافی جهت حل معماها را داشته باشند. سناریوی این بازی حکایت از گروهی باستان شناس دارد که برای پیدا کردن یک گنجینه افسانه ای در دل کشور هند سالها تحقیق کرده اند. حال پس از مدتها موفق به کشف یک نقشه مرتبط به گنجینه گشته اند که این نقشه باستان شناسان را به ورودی یک غار عجیب هدایت میکند. شما و گروهتان در نقش باستان شناسان این اتاق فرار هستید که باید پیدا کردن گنج وارد غار شوید و بازی ترس و هیجان از همین نقطه آغاز میشود. در این غار چه چیزی در انتظار شماست را باید با تشکیل گروه های 4 تا 8 نفره و ورود به اسکیپ روم گنج مردگان تجربه نمایید.

اتاق فرار نفرین

اتاق فرار نفرین، اسکیپ رومی فوق هیجانی است که سناریویی جذاب دارد و جزو اتاق فرارهای سخت محسوب میشود. این اتاق فرار از دهکده ای کوچک در شوروی حکایت می کند که یازدهم جولای هر سال یکی از افراد در این دهکده مفقود می شود. طبق داستان های محلی، در سال 1968 میلادی در طی یک مراسم خاکسپاری که اهالی دهکده نیز در آن شرکت کرده بودند، به طور ناگهانی سقف کلیسا فرو ریخته و کشیش مفقود می شود. پس از این اتفاق، اهالی کلیسا با این باور که کلیسا نفرین شده است دیگر به آنجا باز نگشتند. حال شما و همگروهی هایتان بعد از گذشت 10 سال به کلیسای متروکه برگشته اید تا ورودی های آن را برای همیشه ببندید. اما وقتی به آنجا ميرسيد ناگهان صدای درخواست كمك از داخل ميشنويد، وارد كليسا ميشويد ولی پس از ورود متوجه ميشويد درب های خروج بسته است! شما داخل كليسا محبوس شده ايد… برای نجات از این کلیسا 60 دقیقه فرصت دارید! افراد شما در این اتاق فرار 4 تا 8 نفر هستند و محدودیت سنی آن ها +16 سال می باشد. این اتاق فرار برای افرادی که نمیخواهند ژانر ترسناک بازی کنند، به صورت معمایی نیز قابل اجرا می باشد.

اتاق فرار IT

اتاق فرار آن، برگرفته از فیلم و رمان ترسناک آن می باشد که بسیار هیجان انگیز بوده و افراد زیر 16 سال مجاز به انجام آن نمی باشند. این اتاق فرار، از لحاظ دشواری در گروه اسکیپ روم های نسبتا سخت قرار گرفته که ژانری ترسناک دارد و مدت زمان انجام آن 60 دقیقه می باشد. تعداد نفراتی که می توانند در این بازی شکرت کنند 4 تا 8 نفر است و اگر افرادی نخواهند بازی ترسناک اجرا شود، به صورت معمایی اجرا می گردد. سناریوی اتاق فرار آن همانند فیلم آن نوشته شده است که در آن پنی وایز (دلقک معروف) هر 27 سال یک بار بیدار شده و با شکار کردن آن ها از ترسشان تغذیه می کند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد… شما و هم گروهی هایتان در این اسکیپ روم، در حال ورود به خانه ای هستید که فکر میکنید محل زندگی پنی وایز می باشد. حال چه چیزی در انتظار شماست؟ چطور باید خودتان را از دست پنی وایز را نجات دهید؟ چطور او را به دام اندازید؟ همه ی این سوالات را می توانید با شرکت در این اتاق فرار بی نظیر پاسخ دهید.

اتاق فرار کنستانتین

اتاق فرار کنستانتین، جدید ترین اسکیپ روم این مجموعه می باشد که در حال حاظر در دست طراحی بوده و امکان رزرو و بازی تا پایان طراحی را ندارد.

آدرس مجموعه اسکیپ ویژن

این مجموعه در شهر تهران در دو نقطه اتوبان خرازی و بزرگراه اشرفی اصفهانی پیاده سازی شده است. اتاق فرار های کنستانتین و آن در شعبه اشرفی اصفهانی و اتاق فرار های نفرین و گنج مردگان در شعبه اتوبان خرازی قرار دارند. آدرس های کامل این مجموعه به شرح زیر می باشد:

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store